THE INDUSTRIAL TURN-KEY FLOORING SPECIALIST
EN  CZ  DE  ESP  PL  RU

VibroFloors

BRANŻE PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO

Obejmujące mleczarnie, zakłady produkcji napojów (browary, napoje bezalkoholowe, soki itp.), piekarnie, zakłady przetwórstwa mięsa, ryb, warzyw

Materiały stosowane w zakładach tych branż muszą spełniać rygorystyczne standardy higieny jak np. HACCP, zapewniając jednocześnie odporność na substancje agresywne jak np. środki chemiczne i kwasy oraz - oczywiście - duże natężenie ruchu.

Przez wiele lat w miejscach takich, z uwagi na swoje właściwości techniczne, powszechnie stosowano płytki klinkierowe. Jednak w związku z ograniczonym zakresem dostępnych kolorów i wymiarów, z uwagi na swoją nieprzepuszczalność, kształt i rozmiary, do segmentu tego coraz częściej wkraczają całkowicie zeszklone płytki ceramiczne.

 

Do takich zastosowań doskonale nadają się płytki w kształcie sześciokątnym, posiadające wszelkie niezbędne cechy zapewniające odporność na duże natężenie ruchu, dużą wytrzymałość na obciążenia punktowe i dynamiczne, co powoduje, że doskonale sprawdzają się w sytuacjach, gdzie podłoga powinna opadać w kierunku kratki ściekowej. Tego typu płytki można bowiem układać w sposób umożliwiający dokładne formowanie kształtu posadzki zgodnie z projektem. Jako że podłogi tego typu narażone są na działanie kwasów mlekowych, tłuszczu, krwi, gorącej wody, kwasu azotowego, cytrynowego lub żrącego w różnych stężeniach, jak również działanie warunków termicznych, systemy podłogowe tego rodzaju muszą być odporne na wszystkie powyższe czynniki spełniając wymagane kryteria, niezależnie od odpowiedzialności użytkownika za należyte ich utrzymywanie.

 

Jako ze używanie żywic typu rozpuszczalnikowego stosowanych do łączenia płytek ceramicznych zostało zabronione ze względu na emitowane opary, podczas gdy żywice takie wykazywały wyższą odporność chemiczną niż żywice spoinowe stosowane lub dopuszczone do użytku obecnie, należy zauważyć, że fakt ten nakłada określoną odpowiedzialność na użytkownika, który winien zagwarantować należyte utrzymanie podłogi w celu zapewnienia jej trwałości i dobrej kondycji w długim okresie czasu.

Stosowane w pomieszczeniach tego typu złącza kompensacyjne lub profile powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i posiadać masę wypełniającą odporną na działanie środków chemicznych i kwasów. 

SYSTEM UKŁADANIA


VIBROCHEM 40® SYSTEM ZWIĄZANY

W systemie tym materiał podłogowy umieszcza się bezpośrednio na istniejącej konstrukcji betonowej. Zastosowano tutaj wiążącą masę ceramiczną odporną na działanie środków chemicznych oraz złącza kompensacyjne ze stali nierdzewnej.

VIBROCHEM 60®- SYSTEM NIE-ZWIĄZANY (system warstwowy)

Systemy te układa się na warstwie rozdzielającej, a ich podstruktura wsporcza posiada dodatkowe wzmocnienie. Zastosowano również masę ceramiczną odporną na działanie środków chemicznych oraz złącza kompensacyjne ze stali nierdzewnej. Warstwy rozdzielające dostępne są w różnych wersjach: z folii PE, bituminowe, epoksydowe lub kauczukowe.

 

For further information contact us!

 


 

Problem with flash.

 
Drukuj stronę | Mapa serwisu
Copyright ©2011 VibroFloors WorldGroup, LLC
 
edited by n.e.s.p.i.