THE INDUSTRIAL TURN-KEY FLOORING SPECIALIST
EN  CZ  DE  ESP  PL  RU

VibroFloors

SYSTEM RENOWACJI

Dobór systemu układania w tych środowiskach wymaga ścisłej współpracy i dyskusji z użytkownikiem oraz dokładnego zrozumienia środowiska, w którym prace mają być prowadzone.

Należy przy tym brać pod uwagę fakt, czy dostępna jest cała powierzchnia wymagająca renowacji, czy też renowację będzie trzeba wykonywać etapami. Ustalenia takie należy zawsze przeprowadzać wspólnie z wszystkimi

 

zaangażowanymi stronami czyli użytkownikiem, kierownictwem ds. utrzymania ruchu i kierownictwem ds. produkcji, przy czym strony te powinny posiadać pełną wiedzę na temat zakresu prac przewidzianych do wykonania.

Systemy takie są bardzo kosztowne z uwagi na fakt, że stosowane materiały muszą posiadać krótki czas twardnienia i umożliwiać dostęp w krótkim czasie, a jednocześnie wykazywać odporność na środki chemiczne, kwasy, ługi i

 

ruch o dużym natężeniu. Dostępne w ramach tego systemu produkty to płytki ceramiczne lub żywice gładkie utwardzające się w krótkim czasie, umożliwiając wejście na pokryty nimi obszar już po upływie 2 godzin.

W przypadku potrzeby uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z nami 

 
nfl jerseys

Problem with flash.

 
Drukuj stronę | Mapa serwisu
Copyright ©2011 VibroFloors WorldGroup, LLC
 
edited by n.e.s.p.i.